Integritetsvillkor

Integritetsvillkor för webbutiken (GDPR).

1. Integritetspolicy

iParts OÜ är förpliktigat att skydda integriteten för sina kunder och användare. Således har vi här sammanställt dessa integritetsprinciper för insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av data från kunderna. Vår verksamhet på Internet är i enlighet med alla lagar i Estland och relevant EU-lagstiftning. 

2. Insamling och användning av personuppgifter

Personlig information är information som iParts OÜ samlar in för att identifiera eller kontakta en individ. 

3. Personuppgifter kan samlas in med samtycke av klienten på följande sätt:

 1. När du anger kontaktuppgifter (inklusive namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, föredragen kontaktmetod) på vår webbsida eller på annat håll (t.ex. butiker)

 2. Genom att använda kundkontoinformation eller cookies vid användande av webbplatsen

 3. Vid köp eller beställning i vår webbutik (webbutiken kan be dig att lämna ut personliga data och uppgifter vid vissa delar av webbplatsen). De nödvändiga personuppgifterna kan innefatta namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och annan information.

 4. vid inlämnande av en ansökan om avbetalningsköp.

4. Övrig insamling av data

 1. Vi samlar också in icke-personliga data - data som inte direkt kan kopplas till en viss person (kön, ålder, språk, plats).

 2. Vi kan också samla in kundaktivitetsdata på vår webbsida. Dessa data summeras och används för att förse kunderna med mer användbar information och ta reda på vilka delar av webbplatsen, produkterna och tjänsterna som är mest intressanta. Dessa summerade data behandlas som icke-personliga i denna integritetspolicy. 

5. Användning av insamlade personuppgifter

 1. Med hjälp av insamlade personuppgifter kan vi informera kunderna om produktnyheter, kampanjer och kommande evenemang. En kund som inte vill erhålla vårt nyhetsbrev kan avsluta prenumerationen när som helst. Vi använder även de insamlade personuppgifterna för att leverera varan och för att uppfylla våra åtaganden gentemot kunden.

 2. För att bättre kunna betjäna kunderna, kan iParts OÜ lämna ut information om enskilda användare till en tredje part som tillhandahåller tjänster till iParts OÜ och är bunden av avtalet för att hålla den delade information konfidentiell. Den tredje parten kan t.ex. vara vår partner, som är ansvarig för leverans av de varor som säljs i webbutiken eller tillhandahållandet av avbetalningstjänster.

6. Skydd av personuppgifter

iParts OÜ skall vidta alla säkerhetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda personuppgifterna över sina kunder. Tillgång till personuppgifter vid rättelser och behandling ges endast till behöriga personer.

7. Säkerhet

 1. All personlig information om köparen som blivit känd under besöket och köpet i iParts OÜ:s webbutik skall behandlas som konfidentiell information.

 2. Datakommunikationskanalerna till bankerna är krypterade för att garantera säkerheten för köparens personuppgifter och bankuppgifter.

8. Villkor och förändringar i integritetspolicyn

 1. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn, om så är nödvändigt. När du använder vår webbsida, utgår vi ifrån att du har läst och samtycker till denna policy.

 2. Om du har några frågor eller betänkligheter kring integritetspolicyn eller databehandlingen, kontakta oss på vår kundtjänsts telefonnummer.
visa-mastercard
iParts 2019