Användningsvillkor

Försäljningsvillkor

 

1. ALLMÄNNA VILLKOR

1.1. Beställningsvillkoren ska gälla för avtalet om köp och försäljning (hädanefter kallat 'avtalet'), mellan den person som beställer varor från webbutiken iParts (www.iparts24.se) (hädanefter kallad 'köparen') och OÜ iParts(hädanefter kallat 'säljaren').
1.2. Utöver dessa villkor, skall rättsförhållanden som uppkommer vid varuinköp hos iParts OÜ webbutik också regleras av lagarna i Estland.
1.3. iParts har rätt att ändra och göra tillägg till dessa villkor. Ändringar och tillägg till villkoren och prislistan kommer att meddelas via webbsidan www.iparts24.se. Ändringar och tillägg till villkoren och prislistan kommer att träda i kraft vid offentliggörandet av ifrågavarande tillägg eller förändring via webbplatsen www.iparts24.se. Om köparen har gjort sin beställning innan ändringarna av villkoren trädde i kraft, skall rättsförhållandet mellan köparen och iParts OÜ vara föremål för de villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen, om inte annat följer av lag eller dessa villkor.
1.4. Genom att underteckna en order och göra en betalning hos iParts OÜ webbutik bekräftar köparna att de har läst och accepterat försäljningsvillkoren.

 

2. VARUKORG OCH SLUTFÖRANDE AV BESTÄLLNING

2.1. Du behöver inte registrera dig som användare för att göra inköp hos iParts OÜ webbutik. Det är tillräckligt om du fyller i formuläret med de uppgifter som behövs för att skicka varorna.
2.2. Kundens varukorg skapas vid den tidpunkt då köparen har klickat på länken 'Lägg i varukorgen'.
2.3. Du kan ändra antalet produkter i varukorgen. Du kan också ändra mängden av produkter. Bekräfta ändringen genom att klicka på knappen 'Uppdatera'. För att fortsätta slutförandet av beställningen klicka på 'Nästa'. Du kommer att omdirigeras till webbsidan för kunddata.
2.4. På sidan för kunddata, ange den information som krävs och klicka på ’Fortsätt’. Du kommer att dirigeras till sidan för val av metod för leverans och betalning samt bekräftelse av beställningen.
2.5. Var noggrann när du fyller i fälten på sidorna för kunddata och orderbekräftelse, då en snabb och problemfri leverans av de köpta produkterna är beroende av noggrannheten och riktigheten i denna information.
2.6. När leveransmetoden och adressen har matats in och beställningen har betalats, kommer köparen att kunna se en faktura för ordern i sektionen Beställningshistorik. En kopia av fakturan kommer automatiskt att skickas till den e-postadress som angavs i beställningen.
2.7. Köpeavtalet anses ha ingåtts (ikraftträdande av avtalet) vid mottagandet av fakturabeloppet till iParts OÜ bankkonto.
2.8. Produktbilder hos iParts OÜ webbutik är illustrativa och kan skilja sig från de verkliga produkterna.

 

3. PRISLISTA OCH BETALNING

3.1. Alla priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms på 20%.
3.2. Priset på de produkter som köps av köparen har ett avgiftstillägg för leverans, summan visas vid beställningen, i enlighet med den valda leveransmetoden. Beloppet kan ses i varukorgen och även på fakturan/beställningsbekräftelsen som skickas till köparen. Köparen kommer alltid att se leveranspriset innan betalning av fakturan.
3.3 Kostnaden för leveransen beräknas automatiskt, baserat på antagandet att en beställning skall sändas till en enda adress. Om köparen vill ha leverans av varor till olika adresser, måste skilda beställningar göras för varje adress.
3.4. För att göra en betalning, välj den form av betalning som föredras på sidan Slutförande av beställning, Du kan betala för produkterna: *via banklänken Paysera. Efter att du gjort din beställning, klicka på den önskade banklänken, som kommer att ta dig till den valda nätbanken: Swedbank, Skandia, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar. Ange användar-ID och lösenord och logga in på nätbanken. När du har loggat in på Internetbanken, kommer du att se en ifylld betalningsorder med det belopp som skall betalas för de produkter som köps från www.iparts24.se. Efter att ha utfört en betalning via en banklänk, försäkra dig om att klicka på knappen 'Återgå till butiken'.
3.5. Expedieringen av beställningen inleds efter mottagandet av betalningen till iParts OÜ:s bankkonto.

 

4. LEVERANS AV ORDER

4.1. Efter ikraftträdandet av avtalet, i enlighet med punkt 2.8 i villkoren, ska produkterna som anländer till iParts OÜ lager levereras till den adress som anges av köparen inom den tid som angetts vid beställningen.
4.2. Köparen väljer det föredragna leveranssättet på sidan Slutförande av beställning. Produkter med faktura och annan produktdokumentation kommer att levereras av budfirman till köparens adress inom den leveranstid som anges i beställningsbekräftelsen. På dagen för mottagande av varorna kommer budfirman att kontakta köparen och komma överens om tidpunkten för leverans. Varorna grupperas och förbereds för köparen efter mottagandet av betalningen. Efter att beställningen behandlats, kommer vår representant att kontakta köparen per telefon eller e-post och meddela när köparen kan hämta varorna.
4.3. I händelse av att det inte är möjligt att leverera produkterna i tid, under sådana omständigheter som iParts OÜ inte ansvarar för, kommer vi att meddela köparen per det telefonnummer eller den e-postadress som angetts i beställningen, inom 2 (två) arbetsdagar efter det att avtalet träder i kraft i enlighet med punkt 2.8 i villkoren och vi kommer också att informera om den slutliga tidpunkten för leveransen av den beställda produkten. I händelse av att du förlorar intresset av att köpa produkten på grund av den längre leveranstiden, har du rätt att annullera beställningen och det belopp som betalats (inklusive kostnader för leverans) kommer att återbetalas. För att annullera ordern, måste köparen informera iParts OÜ om detta via e-post eller telefon. Förskottsbetalning som betalats av köparen kommer att återbetalas inom 7 (sju) dagar efter inlämnandet av respektive begäran av köparen. IParts OÜ är inte skyldigt att ersätta skador som kan bli följden av annullering av ordern.
4.4 Kontrollera riktigheten av dina kontaktuppgifter vid beställning, för att undvika förseningar och missförstånd vid leverans av produkterna. IParts OÜ och budfirman ska inte hållas ansvariga för förseningar i leveransen av produkterna eller eventuella missförstånd orsakade av förseningen eller missförstånd på grund av att felaktig eller inte aktuell information lämnats av köparen vid beställningen.
4.5. iParts OÜ levererar varorna till den adress som anges i beställningen. Köparen är skyldig att omedelbart informera iParts OÜ om ändring av destinationsadress, innan leveransen av varan. Sena meddelanden om ändring av destinationsadressen kan resultera i ytterligare kostnader för köparen.
4.6 Produkterna överlämnas till köparen på basis av en följesedel, mot uppvisande av en identitetshandling. Innan du godkänner varan och undertecknar följesedeln, rekommenderar iParts OÜ att du granskar produkterna. I händelse av synliga skador, rekommenderar iParts OÜ att inte acceptera varorna. Genom att underteckna följesedeln bekräftar köparen att paketet var intakt vid tidpunkten för leveransen, eller att köparen är nöjd med förpackningens tillstånd (att varorna inte är skadade).

 

5. RETUR AV VAROR

5.1. Köparen har rätt att annullera ordern efter att ha betalat för produkten, men före leverans av produkten, genom att skicka ett relevant meddelande till iParts OÜ e-postadress info@iparts24.se eller genom att ringa till iParts OÜ kontakttelefonnummer +372 686 3345. När produkterna returneras är det obligatoriskt att ange orsaken till returen, ordernummer och köparens bankkonto. *Rätten att annullera en beställning gäller inte för följande varor: Varor som särskilt beställts för att uppfylla köparens personliga behov eller särskilda förutsättningar. Varor som särskilt beställts för köparen från fabriken eller från externa leverantörer.
5.2. Efter att ha mottagit produkterna har köparen 14 (fjorton) dagar att bekanta sig med produkterna. Om de inköpta varorna inte är lämpliga för köparen av någon anledning, har köparen möjlighet att returnera produkten inom 14 (fjorton) dagar genom att följa dessa instruktioner. När produkterna returneras är det obligatoriskt att ange orsaken till returen, ordernummer och köparens bankkonto. Rätten att under 14 dagar annullera en beställning gäller inte för följande varor: Varor som särskilt beställts för att uppfylla köparens personliga behov eller särskilda förutsättningar. Varor som särskilt beställts för köparen från fabriken eller från externa leverantörer.
5.3. Vid annullering av beställning i det fall som anges i punkt 5.1 eller om återkallande av beställningen i det fall som anges i punkt 5.2, skall det belopp som betalats för inköpet returneras till köparen, samtidigt som köparen skall bära kostnaderna för att återsända produkten till lagret, upp till 100 SEK (klausul 5.5). Vi kommer att returnera pengarna för den returnerade produkten till köparens bankkonto senast inom 14 (fjorton) dagar från mottagandet av meddelandet om återkallande, förutsatt att köparen har returnerat varorna inom samma tidsperiod, utom i de fall som anges i klausul 5.6 i dessa villkor.
5.4. iParts OÜ kommer att bära kostnaderna för att skicka tillbaka varorna, om varorna har skador som inte kunde upptäckas vid en yttre inspektion och som inte uppstått vid öppnandet av förpackningen, eller om varan inte överensstämmer med den produkt som beställts av köparen (dvs fel produkt). Om produkten är skadad, är iParts OÜ skyldig att ersätta produkten så snart som möjligt. I händelse av att köparen förlorar intresset av att köpa produkten på grund av den längre leveranstiden, har köparen rätt att annullera beställningen och det belopp som betalats (inklusive kostnader för leverans) kommer att återbetalas. Pengarna kommer att returneras till köparens bankkonto inom 7 (sju) arbetsdagar.
5.5. iParts OÜ har rätt att begära att köparen betalar upp till 150 SEK för kostnaderna för transport av den returnerade produkten och att dra av detta belopp från det belopp som returneras, med undantag av fallen i klausulerna 5.4 och 5.8.
5.6. Den returnerade produkten måste vara komplett (inkludera alla poster som ingår i produktförpackningen). Förpackningen av returvarorna skall vara intakt och ren. Om den returnerade produkten (produktförpackningen) har försämrats och försämringen orsakats av omständigheter utanför iParts OÜ:s kontroll, eller som ett resultat av felaktig användning, förändring, felaktig montering eller isärtagning av produkten, eller på grund av fel eller försummelse av köparen, förbehåller iParts OÜ sig rätten att kompensera sig för minskningen i värde på produkten, som betalats av köparen och returnerats till köparen. Om köparen inte håller med om den minskning i värde som anges i kompensationen, har köparen rätt att använda en oberoende expertbedömning för att avgöra om den returnerade produkten försämrats eller för att identifiera den person som är ansvarig för situationen. Kostnader i samband med anlitande av expertis fördelas mellan iParts OÜ och köparen, utom i de fall att den ena partens ståndpunkt visar sig vara ogrundad. I detta fall skall alla kostnader i samband med anlitandet av expertisen betalas av den part vars ståndpunkt visade sig vara ogrundad.
5.7. iParts OÜ förbehåller sig rätten att annullera beställningen om köpesumman inte har mottagits inom 3 (tre) dagar efter att beställningen har gjorts.
5.8. Om den beställda produkten är slut i lager och köparen inte accepterar den ersättningsprodukt som erbjuds av iParts OÜ har köparen rätt att annullera beställningen. Köpesumman (inklusive fraktavgiften) kommer att returneras till köparens bankkonto inom 7 (sju) arbetsdagar efter att ha erhållit en relevant begäran.
5.9. Vid retur måste inköpsfakturan för varan och garantikupongen som tillhandahållits av tillverkaren medsändas med ifyllda uppgifter, om så är erforderligt.
5.10. iParts OÜ förbehåller sig rätten att vägra att verkställa en beställning om det, under omständigheter utanför dess kontroll, blir omöjligt eller svårt att utföra beställningen. iParts OÜ informerar omedelbart köparen om annullering av ordern, via telefon eller e-post. På begäran av köparen, är iParts OÜ skyldig att ange skälen för annulleringen skriftligen. Vid annullering av ordern är iParts OÜ skyldig att returnera det belopp som betalats för varorna till köparen inom 3 (tre) arbetsdagar. I händelse av annullering av ordern, ska iParts OÜ inte hållas ansvariga för eventuella skador för köparen eller någon tredje part.
5.11. iParts OÜ kommer bara att ersätta kostnaderna för returen om reservdelen inte motsvarar den beställda varan (inte överensstämmer med dess beskrivning, eller har defekter) (§194(4) av Law of Obligation Act). IParts OÜ returnerar inte pengarna för kostnaden för leverans eller retur.

 

6. GARANTI OCH INLÄMNANDE AV KLAGOMÅL

6.1. Garantin för reservdelar till nya bilar är 6 månader eller 20.000 km (körsträckan måste vara registrerad i underhållsförteckningen eller fakturan vid installation av produkten). För produkter som har ett fast bytesintervall (filter, tändstift, etc.) som specificerats av biltillverkaren, reduceras körsträckan som omfattas av garantin till den körsträcka som anges av biltillverkaren.
6.2. Garantin gäller endast varor som sålts av iParts OÜ. Garantitiden börjar när produkten levereras av iParts OÜ till konsumenten. Garantin gäller för den första användaren av produkten. Utbyte av produkten eller reservdelen förlänger inte den ursprungliga garantiperioden.
6.3. I händelse av att en defekt produkt levererats från fabriken har köparen rätt att kräva en ersättningsprodukt. Köparen har rätt att kräva återbetalning, om ersättning av produkten inte kan genomföras inom rimlig tid i avsaknad av en ersättningsprodukt. (LOA, kapitel 11, § 222 (1)). Vid retur av en icke- kompatibel produkt, kommer beloppet som betalats för produkten (tillsammans med fraktavgiften) att överföras till det bankkonto som anges av köparen, senast 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av meddelandet om annullering av beställningen och önskemålet om att returnera produkten.
6.4. Om ett produktfel uppstår, åtar sig köparen att meddela iParts OÜ om problemet per e-post till info@iparts24.se och att returnera varorna
 genom att följa dessa instruktioner. Ansökan om utnyttjande av garantin skall innehålla följande: - Defekt vara: - Inköpsdatum, fakturanummer: - Datum då produktens användning inletts: - Kilometer/timmar när produkten använts: - Produktens placering under användning (bilens/enheten märke, tillverkningsår, registreringsnummer) - Den exakta orsaken till felet och en förklaring (sådana förklaringar som 'trasig, fungerar inte, etc.' kommer inte att accepteras): - Namn och kontakttelefonnummer för den person som kan ge ytterligare information: - Anledning för returen, ordernummer och köparens bankkonto: Denna ansökan måste skickas senast 2 (två) veckor efter det att felet har upptäckts. I händelse av underlåtenhet att följa denna klausul utan goda skäl, kommer köparen att förlora rätten att kräva en ersättningsprodukt från iParts OÜ. Vid retur måste inköpsfakturan för varan och garantikupongen som tillhandahållits av tillverkaren medsändas med ifyllda uppgifter, om så är erforderligt.
6.5. iParts OÜ är inte ansvarigt för följande: * Köparens fel orsakande produktförsämring/skador: * För defekter orsakade av felaktig användning av produkten: * Skador som orsakats av fel eller försummelse av köparen: * Normalt slitage av produkten vid normal användning.
6.6. Vi kan bara utföra garantiförfarandet för de ursprungliga elektriska delarna som demonterats från bilen på grundval av diagnostiken utförd av bilhandlaren.
6.7. Det finns ingen garanti för elektriska komponenter om: *Elektriska komponenter inte har installerats av ett specialiserat företag, *Komponenten har installerats i en verkstad där det inte fanns tillgång till lämpliga verktyg, *Komponenten har installerats av en person som inte har rätt kompetens.
6.8. iParts OÜ ersätter inte några ytterligare kostnader som orsakats genom ersättandet av varorna under garantiperioden (transport, porto, utbyte och demontering av reservdelar, etc.).
6.9. iParts OÜ har rätt att ta isär den defekta produkten för att identifiera felet.
6.10. Garantiundersökningar utförs vanligen på bekostnad av iParts OÜ. Det är nödvändigt för iParts OÜ att göra en expertbedömning av felet eller, om så erfordras, anlita en oberoende expert för att fastställa orsakerna till felet. Om, som ett resultat av expertbedömningen, det blir uppenbart att felet beror på fel av köparen och köparen inte håller med om det, har köparen rätt att begära en oberoende expertis. Om resultatet av en oberoende bedömning visar att produkten är i sin ordning, att felet inte omfattas av garantin eller att felet har orsakats genom fel av köparen, skall kostnaden för den oberoende expertisen täckas av köparen.
6.11. En defekt produkt som har återbetalats kommer inte att returneras. Om den defekta produkten inte täcks av garantin har iParts OÜ rätt att förstöra produkten efter 30 (trettio) dagar, om sökanden inte kräver återlämnande av produkten.
6.12. Utöver de rättigheter som följer av garantin, har köparen andra rättigheter enligt lagen.

 

7. ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

7.1. iParts OÜ och köparen ska vara ansvariga gentemot varandra för skada som orsakats genom överträdelse av dessa villkor, i de fall och den omfattning som specificeras av gällande lagstiftning i Estland.
7.2. iParts OÜ kompenserar inte för ideell skada och uteblivna möjligheter, som kan orsakas av ändrade leveranstider, priser och andra villkor till köparen, under dessa villkor.
7.3. Köparen är ansvarig för alla transaktioner som görs med hjälp av hans användarnamn och lösenord på iParts OÜ webbsida.
7.4. iParts OÜ ska inte hållas ansvariga för eventuella skador eller försening i leverans av produkter till köparen, om detta har har orsakats av förhållanden som iParts OÜ varit oförmögna att påverka och vars förekomst iParts OÜ inte förutsett och inte heller kunnat förutse (force majeure).

 

8. ÖVRIGA VILLKOR

8.1. All personlig information om köparen som blivit känd under köpet skall behandlas som konfidentiell information. Datakommunikationskanalerna till bankerna är krypterade för att garantera säkerheten för köparens personuppgifter och bankuppgifter. iParts OÜ har inte tillgång till dem.
8.2. Angelägenheter som inte bestäms i dessa villkor skall regleras av den lagstiftning som gäller i Estland.
​8.3. Eventuella tvister som uppstår mellan köparen och iParts OÜ i samband med beställning och inköp av produkter hos webbutiken ska lösas genom förhandlingar. Om en överenskommelse inte kan nås, har köparen rätt att vända sig till Consumer Protection Board eller till domstol, för att skydda sina rättigheter. Tvistlösningsförfarandet bygger på gällande lagstiftning i Estland.
visa-mastercard
iParts 2019